zawartość Twojego koszyka
0 szt.  o wartości: 0,00 zł
Koszyk
Moje konto    
Regulamin

Zamówienia

 1.      Sklep internetowy GBStyl.pl prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie za pośrednictwem Internetu.

2.      Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym są produktami oryginalnymi dobrej jakości i pochodzą z legalnego źródła.

3.      Realizacja zamówień odbywa się po prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza zamówienia zgodnie z procedurą zamawiania.

4.      Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, jednakże każde złożone zamówienie będzie rozpatrywane następnego dnia pracy, czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych.

5.      Wszystkie ceny podane w ofercie są cenami wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

6.      Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

7.      Aby złożyć zamówienie Klient musi uprzednio zarejestrować się na stronie Sklepu, podając swoje dane adresowe oraz numer telefonu. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.

8.     Sklep GBStyl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości lub nie zawierających wszystkich danych wskazanych w formularzu zamówienia. W takim przypadku zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany o tym, iż zamówienie nie zostało przyjęte oraz o powodach odrzucenia zamówienia.

9.     Po złożeniu zamówienia Klient, na podany przez siebie adres e-mail otrzymuje wiadomość zwrotną z informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji.

 Wysyłka

10.  Koszty wysyłki pokrywa Klient.

11.  Koszty wysyłki podane są na stronie Sklepu.

12.  Zamówienia realizowane są wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wyboru formy wysyłki dokonuje Klient przy składaniu zamówienia.

13.  Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a)      płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta,

b)      przedpłata w formie przelewu bankowego na konto SKPS Portowcy nr konta  : 98 1140 2004 0000 3002 7533 9695

Przy tej formie płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym.

W przypadku wyboru formy płatności na zasadzie przedpłaty opisanej wyżej Klient jest zobowiązany uiścić płatność w ciągu 5 dni od złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności, zamówienie zostanie anulowane.  

       14.  Zamówienia powyżej 400 zł na terenie Polski przesyłane są nieodpłatnie.

15.  Sklep może na życzenie klienta wysłać za zakupiony towar fakturę VAT, która będzie dostarczona do Klienta na wskazany adres e-mail.

16.  W przypadku braku towaru w magazynie oraz związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia, klient jest informowany o tym fakcie na swój adres e-mail podany w zamówieniu.

17.  Jeżeli sprzedawca nie będzie mógł wykonać dostawy towaru zamówionego przez Państwa, zaproponujemy zwrot wpłaconej kwoty lub dostarczenie towaru o podobnych parametrach.

18.  Zamówienia poniżej 15 zł nie będą realizowane.

19.  Poszczególne zniżki nie łączą się ze sobą.

20.  Jeżeli zamawiający odmówi odbioru zamówionej przesyłki lub nie odbierze przesyłki pomimo wezwań, Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizowania kolejnych zamówień Klienta.

 Zwroty i reklamacji 

  1.       21. Konsument, czyli osoba fizyczna dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,        który dokonał zakupu towaru, jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia dostarczenia towaru, poprzez złożenie stosownego oświadczenia i przesłanie go pocztą na adres Stowarzyszenia Portowcy wraz z dowodem zakupu, pod warunkiem iż towar pozostaje w stanie nie zmienionym.

22.  W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w punkcie 21 Konsument zobowiązany jest do niezwłocznego odesłania towaru na własny koszt na adres Stowarzyszenia Portowcy. 

23.  Sklep gwarantuje zwrot wartości towaru, jednak koszt dostawy nie podlega zwrotowi.

24.  Zwroty nadesłane pocztą kurierską lub pocztą na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane.

25.  Zwrot zapłaconej ceny w przypadku złożenia oświadczenia przez Konsumenta, o którym mowa w punkcie 21, zostanie dokonany na wskazane konto bankowe w terminie 14 dni od daty zwrotu zakupionego towaru.

26.  Zwroty przyjmujemy jedynie wtedy, gdy towary nie noszą znamion używania ani nie zostały w żaden sposób uszkodzone lub zniszczone. Dotyczy to także oryginalnych opakowań.

27.  W przypadku gdy opakowanie towaru po jego dostarczeniu nosi znamiona uszkodzenia lub próby otwarcia, Klient jest zobowiązany w obecności kuriera lub na poczcie sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru, pod rygorem uznania, iż towar został dostarczony Klientowi w stanie wolnym od wad.

Postanowienia końcowe

     28.  Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

29.  Osoby dokonujące zakupu w sklepie internetowym dobrowolnie wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych w celach marketingowych Stowarzyszenia Portowcy

30.  Sklep internetowy GBStyl.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą klienci sklepu internetowego mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

31.  Stowarzyszenie Portowcy zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

32.  Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

33.  Sklep internetowy GBStyl, działający pod adresem www.sklep.portowcy.org  oraz www.gbstyl.pl prowadzony jest przez Stowarzyszenie Kibiców Pogoni Szczecin Portowcy. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Karłowicza 28, 71-102 Szczecin, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000280053 REGON: 320371600 NIP:8522516037

Powrót
1004702 wywołań od 07 październik 2010