Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

I Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.gbstyl.pl
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.gbstyl.pl, prowadzony jest przez Stowarzyszenie Kibiców "Pogoni Szczecin" - Portowcy z siedzibą w Szczecinie, przy ulicy Karłowicza 28. NIP 852 251 60 37. Adres email: sklep@gbstyl.pl
 4. Informację o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


II Zamówienia
 1. Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym są produktami oryginalnymi dobrej jakości i pochodzą z legalnego źródła.
 2. Realizacja zamówień odbywa się po prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza zamówienia zgodnie z procedurą zamawiania.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych.
 4. Wszystkie ceny podane w ofercie są cenami wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 5. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 6. Aby złożyć zamówienie Klient musi uprzednio zarejestrować się na stronie Sklepu, podając swoje dane adresowe oraz numer telefonu. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.
 7. Sklep internetowy www.gbstyl.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości lub nie zawierających wszystkich danych wskazanych w formularzu zamówienia. W takim przypadku zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany o tym, iż zamówienie nie zostało przyjęte oraz o powodach odrzucenia zamówienia.
 8. Po złożeniu zamówienia Klient, na podany przez siebie adres e-mail otrzymuje wiadomość zwrotną z informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji.


III Wysyłka
 1. Dostawa Towarów nie jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu lub faktury VAT.
 3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, za pośrednictwem firmy InPost S.A. Szczegółowe koszty dostawy znajdują się pod adresem: https://gbstyl.pl/zasady-wysylki-pm-16.html Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
 • płatnością w systemie Przelewy24 (systemy bezpiecznych i błyskawicznych płatności elektronicznych);
 • kartą płatniczą poprzez system Przelewy24.
 • kartą płatniczą przy bezpośrednim odbiorze przesyłki w Paczkomacie InPost;
 • przekazem pocztowym;
 • gotówką kurierowi przy dostawie "za pobraniem".
 • Klient winien opłacić zakupiony towar/towary w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku braku zapłaty zamówienie zostaje anulowane.
 1. Zamówienia powyżej 500 zł na terenie Polski przesyłane są nieodpłatnie.
 2. Sklep może na życzenie klienta wysłać za zakupiony towar fakturę VAT, która będzie dostarczona do Klienta na wskazany adres e-mail.
 3. W przypadku braku towaru w magazynie oraz związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia, klient jest informowany o tym fakcie na swój adres e-mail podany w zamówieniu.
 4. Jeżeli sprzedawca nie będzie mógł wykonać dostawy towaru zamówionego przez Państwa, zaproponujemy zwrot wpłaconej kwoty lub dostarczenie towaru o podobnych parametrach.
 5. Jeżeli zamawiający odmówi odbioru zamówionej przesyłki lub nie odbierze przesyłki pomimo wezwań, Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizowania kolejnych zamówień Klienta.


IV Zwroty i reklamacje
 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument może odstąpić od umowy informując sklep www.gbstyl.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres Stowarzyszenia Kibiców "Pogoni Szczecin" - Portowcy, bądź adres elektroniczny Sklepu określone w pkt. 3. § I. niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował www.gbstyl.pl o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14 dniowego terminu na adres www.gbstyl.pl określony w pkt. 3. § I. niniejszego Regulaminu
 4. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy GB Styl niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez www.gbstyl.pl, GB Styl nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. www.gbstyl.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 1. W przypadku gdy opakowanie towaru po jego dostarczeniu nosi znamiona uszkodzenia lub próby otwarcia, Klient jest zobowiązany w obecności kuriera lub na poczcie sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru, pod rygorem uznania, iż towar został dostarczony Klientowi w stanie wolnym od wad.
 2. Reklamacje można składać w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora, tj. sklep@gbstyl.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  a) oznaczenie Użytkownika,
  b) przedmiot reklamacji,
  c) okoliczności uzasadniające reklamację,
  d) żądanie Użytkownika w związku z reklamacją.
 4. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji Administratorowi. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji zawiadomi Użytkownika w ten sam sposób, w jaki wysłana została mu reklamacja.
 5. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego tytułem Umowy Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Reklamacje związane z Umową Sprzedaży Kupujący może złożyć bezpośrednio u Sprzedawcy.
 6. Prawa i obowiązki Kupującego będącego konsumentem względem Sprzedawcy dotyczące skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Ustawie o Prawach Konsumenta.
 7. Sprzedawca prowadzący sprzedaż jako przedsiębiorca obowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów mających na celu ochronę praw konsumenta oraz jego prawo do reklamacji i odstąpienia od umowy wskazane w szczególności w Ustawie o Prawach Konsumenta.


Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827), jak również przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Osoby dokonujące zakupu w sklepie internetowym dobrowolnie wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych w celach marketingowych www.gbstyl.pl
 4. Sklep internetowy www.gbstyl.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą klienci sklepu internetowego mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.
 5. Stowarzyszenie Kibiców "Pogoni Szczecin" - Portowcy zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna i wchodzi w życie w terminie wskazanym przez www.gbstyl.pl, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu informacji o zmianie Regulaminu. Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie internetowym zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości o zmianie Regulaminu wraz z zestawieniem tych zmian. 
 6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Przejdź do strony głównej

Sklepy internetowe: General Informatics

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu